Ochrana soukromí

Zásady ochrany osobních údajů

Naše služby můžete využívat mnoha různými způsoby počínaje vyhledáváním a sdílením informací po komunikaci s ostatními lidmi či vytváření nového obsahu. Když s námi sdílíte informace, například tím, že vytvoříte účet, máme možnost tyto služby ještě více vylepšit – pomoci vám při navazování kontaktů s lidmi či zrychlit a usnadnit sdílení s ostatními uživateli. Chceme, abyste při využívání našich služeb věděli, jakým způsobem informace používáme a jak můžete chránit své soukromí.

V zásadách ochrany osobních údajů je vysvětleno:

 • Jaké informace shromažďujeme a z jakého důvodu.
 • Jak tyto informace využíváme.
 • Jaké možnosti nabízíme, včetně získání přístupu k informacím a jejich aktualizace.

Snažíme se, aby zásady byly co nejjednodušší. Pokud však dostatečně neznáte výrazy, jako jsou například soubory cookie, adresy IP, pixelové značky nebo prohlížeče. Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně, a proto, ať už jste nový nebo dlouhodobý uživatel, si prosím najděte čas na seznámení s našimi postupy.

Informace, které shromažďujeme

Informace shromažďujeme proto, abychom mohli všem našim uživatelům poskytnout lepší služby – od určení jednoduchých věcí, jako je jazyk, kterým mluvíte, až po věci složitější, jako například reklamy, které pro vás budou nejužitečnější, nebo lidé, o které se na webu nejvíce zajímáte.

Informace shromažďujeme dvěma způsoby:

 • Informace, které nám sdělíte. Mnoho našich služeb například vyžaduje registraci účtu Google. Při registraci vás požádáme o osobní údaje, jako je jméno, e-mailová adresa.

 • Informace, které získáváme, když používáte naše služby. Můžeme shromažďovat informace o službách, které používáte, i o způsobu, jakým je používáte, například když navštívíte webové stránky využívající naše reklamní služby nebo sledujete či pracujete s našimi reklamami a obsahem. Tyto informace zahrnují:

  • Informace o zařízení

   Můžeme shromažďovat informace o konkrétním zařízení (například model hardwaru, verze operačního systému, jedinečné identifikátory zařízení a údaje o mobilní síti včetně telefonního čísla).

  • Informace z protokolu

   Když používáte naše služby nebo zobrazujete obsah poskytovaný společností Google - reklamy, můžeme automaticky shromažďovat určité informace a ukládat je v protokolech serverů. Mezi ně mohou patřit:

   • podrobnosti o tom, jakým způsobem jste naši službu použili, například vaše vyhledávací dotazy,
   • informace z protokolu telefonování, jako je vaše telefonní číslo, číslo volajícího, čísla přesměrování, čas a datum hovorů, trvání hovorů, údaje o směrování zpráv SMS a typy hovorů,
   • adresa internetového protokolu,
   • informace o událostech zařízení, jakou jsou selhání, činnost systému, nastavení hardwaru, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku nebo odkazující adresa URL,
   • soubory cookie, které mohou být jedinečnými identifikátory vašeho prohlížeče nebo účtu Google.
  • Informace o poloze

   Když používáte službu Google s umožněním určování polohy, můžeme shromažďovat a zpracovávat informace o vaší aktuální poloze, například prostřednictvím signálů GPS, které odesílá mobilní zařízení. Polohu můžeme určovat také pomocí různých technologií, jako jsou data snímačů z vašeho zařízení, která mohou například poskytovat informace o blízkých přístupových bodech sítě Wi-Fi a mobilních vysílačích.

  • Jedinečná čísla aplikací

   Některé služby používají jedinečné číslo aplikace. Toto číslo může být spolu s informacemi o instalaci (například typ operačního systému a číslo verze aplikace) odesíláno do Googlu, když instalujete či odinstalujete příslušné služby, nebo když služba pravidelně kontaktuje naše servery, například kvůli automatickým aktualizacím.

  • Místní úložiště

   Pomocí mechanismů, mezi které patří webové úložiště prohlížeče (včetně technologie HTML 5) nebo mezipaměti aplikací, můžeme shromažďovat a uchovávat informace (včetně osobních údajů) v místním úložišti vašeho zařízení.

  • Soubory cookie a anonymní identifikátory

   Když navštívíte nějakou službu, používáme ke shromažďování a ukládání informací různé technologie, a toto může mimo jiné zahrnovat odesílání jednoho či více souborů cookie nebo anonymních identifikátorů do vašeho zařízení. Soubory cookie a anonymní identifikátory používáme i v případě, kdy využíváte služby, které nabízíme našim partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce Google, které se mohou zobrazit na jiných webech.

Jak používáme informace, které shromažďujeme

Informace, které shromažďujeme ze všech našich služeb, používáme k jejich poskytování, udržování, ochraně a zlepšování, k vyvíjení nových služeb. Tyto informace rovněž používáme, abychom vám mohli poskytnout obsah odpovídající vašim potřebám – jako například relevantnější výsledky vyhledávání a reklamy.

Jméno, které uvedete v profilu, můžeme použít ve všech nabízených službách, které vyžadují účet. Dále můžeme nahradit předešlá jména přiřazená k vašemu účtu, abyste měli ve všech službách uvedené stejné jméno. Pokud již ostatní uživatelé mají vaši e-mailovou adresu nebo jiné údaje, které vás identifikují, můžeme jim zobrazit vaše veřejně viditelné údaje z profilu, jako je jméno nebo fotografie.

Když kontaktujete naši společnost, můžeme si ponechat záznam o komunikaci, abychom vám byli schopni pomoci při řešení jakýchkoli případných problémů. Vaši e-mailovou adresu můžeme použít k zasílání informací o našich službách, jako například sdělení o chystaných změnách či vylepšeních.

Informace shromážděné ze souborů cookie a dalších technologií, jako jsou pixelové značky, využíváme k vylepšení uživatelského dojmu a celkové kvality našich služeb. Pokud například uložíme vaše nastavení jazyka, budeme vám moci zobrazit služby v jazyce, kterému dáváte přednost. Při zobrazení přizpůsobených reklam nebudeme spojovat soubory cookie nebo anonymní identifikátor s citlivými údaji, jako jsou ty založené na rase, náboženství, sexuální orientaci nebo zdravotním stavu.

Osobní údaje z jedné služby můžeme spojit s informacemi (včetně osobních údajů) z dalších služeb. Účelem je usnadnit vám sdílení obsahu s lidmi, které znáte. Bez vašeho souhlasu nebudeme informace ze souborů cookie služby DoubleClick spojovat s údaji, pomocí kterých by bylo možné zjistit vaši totožnost.

Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto zásadách ochrany osobních údajů, vás vždy požádáme o souhlas.

Transparentnost a volba

Lidé mají ve vztahu k soukromí různé obavy. Naším cílem je, aby bylo jasné, jaké informace shromažďujeme, a díky tomu jste měli racionálně možnost zvolit způsob, jakým budou využívány. Můžete například:

 • Kontrolovat a spravovat určité druhy informací spojené s vaším účtem.
 • Zobrazit a upravit své nastavení reklam, jako například kategorie, které by vás mohly zajímat, užíváním Správce nastavení reklam. Zde také můžete odmítnout některé reklamní služby Google.

Také můžete v prohlížeči nastavit blokování všech souborů cookie, včetně těch spojených s našimi službami, nebo upozornění, pokud je soubor cookie námi nastaven. Je však důležité pamatovat na to, že zakázání souborů cookie může způsobit, že mnoho našich služeb nemusí fungovat správně. Například si nemusíme pamatovat vaše nastavení jazyka.

Informace, které sdílíte vy

Mnoho našich služeb vám umožňuje sdílení informací s ostatními. Pamatujte na to, že když sdílíte informace veřejně, mohou být indexovatelné veřejnými vyhledávači včetně Googlu a Seznamu.

Přístup k vašim osobním údajům a jejich aktualizace

Přístup k osobním údajům vám chceme poskytnout pokaždé, když používáte naše služby. Pokud jsou tyto údaje nesprávné, snažíme se vám nabídnout možnost jejich rychlé aktualizace nebo vymazání, ledaže tyto údaje musíme uchovávat pro zákonné obchodní či právní účely. Při aktualizaci osobních údajů vás můžeme požádat o ověření totožnosti, než se budeme moci vašemu požadavku věnovat.

Můžeme zamítnout požadavky, které se bezdůvodně opakují, vyžadují nepřiměřené technické úsilí (například vyvinutí nového systému nebo zásadní změnu stávajícího postupu), ohrožují soukromí ostatních nebo by byly velmi obtížně proveditelné (například požadavky související s informacemi na záložních páskách).

Je-li možné poskytnout přístup k údajům a opravě, budeme jej poskytovat zdarma, s výjimkou případů, kdy by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Naším cílem je poskytovat služby způsobem, který informace ochrání před náhodným či záměrným zničením. Vzhledem k této skutečnosti je možné, že poté, co své informace z našich služeb smažete, jejich reziduální kopie ihned nesmažeme z našich aktivních serverů a informace neodebereme z našich záložních systémů.

Informace, které sdílíme my

Osobní údaje nesdílíme se společnostmi, organizacemi ani jednotlivci, pokud nedojde k jednomu z následujících případů:

 • S vaším souhlasem

  Pokud nám k tomu dáte souhlas, budeme osobní údaje sdílet se společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci.V případě sdílení citlivých osobních údajů požadujeme váš výslovný souhlas.

 • S administrátory serveru

  Administrátor může:

  • Zobrazit statistiky týkající se vašeho účtu, například statistiky ohledně přístupu na Váš účet.
  • Změnit heslo vašeho účtu.
  • Pozastavit nebo ukončit vám přístup do účtu.
  • Získat přístup k informacím uloženým v rámci vašeho účtu, nebo tyto informace uchovávat.
  • Získat informace z vašeho účtu za účelem dodržení platného zákona, nařízení, právního postupu nebo vynutitelného vládního požadavku.
  • Omezit vám možnost vymazání či úpravy informací nebo nastavení ochrany osobních údajů.
 • Za účelem externího zpracování

  Osobní údaje poskytujeme spřízněným společnostem nebo jiným důvěryhodným firmám či osobám, aby je pro nás mohli zpracovat na základě našich pokynů a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a dalšími příslušnými opatřeními ohledně důvěrnosti a zabezpečení.

 • Z právních důvodů

  Osobní údaje sdílíme se společnostmi, organizacemi či jednotlivci mimo společnost, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k takovým údajům, jejich použití, uchování nebo zveřejnění jsou rozumně nutné za účelem:

  • dodržení platného zákona, nařízení, právního postupu nebo vynutitelného vládního požadavku,
  • uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení,
  • zjištění, zabránění nebo jiného postupu proti podvodu, technickým potížím či bezpečnostním problémům,
  • ochrany před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti, našich uživatelů nebo veřejnosti tak, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon.

Můžeme sdílet souhrnné údaje, které neumožňují zjištění totožnosti, a to veřejně i se svými partnery – například s vydavateli, inzerenty či spřízněnými weby. Můžeme například veřejně sdílet údaje za účelem zobrazení trendů souvisejících s obecným používáním našich služeb.

Zabezpečení informací

Usilovně pracujeme na tom, abychom společnost Google i její uživatele ochránili před neoprávněným přístupem nebo neoprávněným pozměňováním, zveřejněním nebo zničením informací, které uchováváme. Zejména:

 • Mnoho služeb šifrujeme pomocí protokolu SSL.
 • Procesy shromažďování, ukládání a zpracovávání informací včetně fyzického zabezpečení pečlivě kontrolujeme, abychom předešli neoprávněnému přístupu do našich systémů.
 • Přístup k osobním údajům omezujeme pouze na zaměstnance společnosti Google, smluvní partnery a zástupce, kteří tyto údaje potřebují znát, aby je pro nás mohli zpracovat, a kteří jsou smluvně vázáni přísnými povinnostmi zachovávat důvěrnost a v případě porušení tohoto závazku může dojít k jejich potrestání či k ukončení spolupráce.

Uplatnění

Naše zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny služby nabízené společností, včetně služeb nabízených na našich webech (jako například reklamní služby), s výjimkou služeb s vlastními zásadami ochrany osobních údajů, které nezahrnují tyto zásady.

Naše zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na služby nabízené jinými společnostmi nebo jednotlivci, včetně produktů či webů, které se mohou zobrazit ve výsledcích vyhledávání, webů, které mohou obsahovat služby Google nebo dalších webů, na které naše služby odkazují. Naše zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na postupy týkají se informací jiných společností či organizací, které inzerují naše služby a které mohou k zobrazení a nabízení relevantních reklam používat soubory cookie, pixelové značky či jiné technologie.

Vymáhání

Dodržování zásad ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujeme. Dodržování zásad ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujeme. Obdržíme-li formální písemné stížnosti, budeme kontaktovat osobu, která stížnost podala, za účelem prošetření. K vyřešení všech stížností ohledně předání osobních údajů, které nelze vyřešit přímo s uživateli, budeme spolupracovat s příslušnými regulačními orgány včetně místních orgánů pro ochranu osobních údajů.

Změny

Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce.